Dự Đoán XSMB 24H

Trang chủ » Bạch Thủ Vip


☑  DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC 24H 

☑ SOI CẦU – THỐNG KÊ LOTO

☎️ Hỗ Trợ : 📳    📞     📧     


Hệ thống nạp thẻ bảo trì

Để lấy số khách gửi mã thẻ và seri thẻ cho nhân viên chat (góc phải màn hình trang chủ)

Chấp nhận thẻ Viettel , Gate(FPT) , Vcoin VTC hoặc chuyển khoản Ngân hàng


Ngày Giá 1000k                                  Kết Quả
04.01.2019 06 Ăn 06
02.01.2019 08 Ăn 08
28.12.2018 12 Trượt
27.12.2018 05 Ăn 05
26.12.2018 12 Trượt
25.12.2018 42 Ăn 42
22.12.2018 09 Ăn 09
20.12.2018 01 Trượt
18.12.2018 16 Win 16
17.12.2018 12 Trượt
16.12.2018 00 Win 00
15.12.2018 12 Win 12
14.12.2018 00 Trượt
12.12.2018 10 Win 10
11.12.2018 00 Trượt
10.12.2018 24 Win 24
09.12.2018 03 Win 03
08.12.2018 66 Trượt
07.12.2018 11 Win 11
06.12.2018 31 Trượt
05.12.2018 00 Win 00
04.12.2018 06 Win 06
02.12.2018 04 Trượt
01.12.2018 06 Win 06
30.11.2018 00 Trượt
29.11.2018 05 Win 05
28.11.2018 00 Trượt
27.11.2018 01 Win 01
25.11.2018 09 Trượt
24.11.2018 12 Win 12
23.11.2018 54 Win 54
22.11.2018 23 Trượt
21.11.2018 12 Win 12
20.11.2018 26 Win 26
19.11.2018 01 Win 01 01
17.11.2018 00 Trượt
16.11.2018 06 Win 06
15.11.2018 00 Trượt
14.11.2018 01 Win 01
13.11.2018 00 Trượt
12.11.2018 16 Win 16
11.11.2018 03 Win 03
10.11.2018 00 Trượt
09.11.2018 90 Win 90
08.11.2018 00 Trượt
07.11.2018 14 Win 14
06.11.2018 02 Win 02
05.11.2018 91 Trượt
04.11.2018 05 Win 05
03.11.2018 01 Trượt
02.11.2018 40 Win 40
01.11.2018 05 Trượt
31.10.2018 15 Win 15
30.10.2018 00 Trượt
28.10.2018 57 Win 57
27.10.2018 00 Trượt
26.10.2018 00 Win 00
25.10.2018 20 Trượt
24.10.2018 26 Win 26
23.10.2018 09 Trượt
22.10.2018 32 Win 32
21.10.2018 18 Win 18
20.10.2018 50 Trượt
19.10.2018 35 Win 35
18.10.2018 29 Trượt
17.10.2018 21 Win 21
16.10.2018 19 Win 19
15.10.2018 25 Win 25
14.10.2018 19 Trượt
13.10.2018 14 Win 14
12.10.2018 06 Win 06
11.10.2018 06 Trượt
10.10.2018 05 Win 05
09.10.2018 00 Trượt
08.10.2018 25 Win 25
07.10.2018 58 Win 58
06.10.2018 92 Trượt
05.10.2018 09 Win 09
04.10.2018 12 Trượt
03.10.2018 21 Win 21
02.10.2018 12 Win 12
01.10.2018 50 Trượt
30.09.2018 08 Win 08
29.09.2018 90 Trượt
28.09.2018 66 Win 66
27.09.2018 08 Win 08
26.09.2018 24 Win 24
25.09.2018 20 Trượt
24.09.2018 17 Win 17
23.09.2018 24 Trượt
22.09.2018 83 Win 83
21.09.2018 17 Win 17
20.09.2018 15 Trượt
19.09.2018 20 Win 20
18.09.2018 60 Trượt
17.09.2018 43 Win 43 43
16.09.2018 18 Win 18
15.09.2018 00 Trượt
14.09.2018 33 Win 33
13.09.2018 45 Trượt
12.09.2018 39 Win 39
11.09.2018 27 Win 27 27
10.09.2018 00 Trượt
09.09.2018 17 Win 17
08.09.2018 00 Trượt
07.09.2018 51 Win 51
06.09.2018 60 Win 60
05.09.2018 23 Trượt
04.09.2018 25 Win 25
03.09.2018 00 Trượt
02.09.2018 17 Win 17
01.09.2018 08 Trượt
31.08.2018 12 Win 12
30.08.2018 22 Win 22
29.08.2018 43 Win 43
28.08.2018 11 Trượt
27.08.2018 07 Win 07
26.08.2018 52 Trượt
25.08.2018 63 Win 63
24.08.2018 00 Win 00
23.08.2018 66 Trượt
22.08.2018 26 Win 26
21.08.2018 00 Trượt
20.08.2018 03 Win 03
19.08.2018 65 Win 65 65
18.08.2018 05 Trượt
17.08.2018 01 Win 01
16.08.2018 16 Trượt
15.08.2018 14 Win 14
14.08.2018 73 Win 73 73
13.08.2018 55 Trượt
12.08.2018 12 Win 12
11.08.2018 00 Trượt
10.08.2018 02 Win 02
09.08.2018 44 Win 44
08.08.2018 01 Trượt
07.08.2018 65 Win 65 65
06.08.2018 00 Trượt
05.08.2018 66 Win 66
04.08.2018 00 Trượt
03.08.2018 14 Win 14
02.08.2018 20 Win 20
01.08.2018 31 Trượt
31.07.2018 16 Win 16
30.07.2018 06 Win 06 06
29.07.2018 51 Trượt
28.07.2018 71 Win 71
27.07.2018 33 Trượt
26.07.2018 71 Win 71
25.07.2018 20 Win 20
24.07.2018 21 Win 21
23.07.2018 50 Win 50
22.07.2018 13 Trượt
21.07.2018 29 Win 29
20.07.2018 81 Trượt
19.07.2018 88 Win 88
18.07.2018 01 Win 01
17.07.2018 00 Trượt
16.07.2018 38 Win 38
15.07.2018 11 Trượt
14.07.2018 28 Win 28
13.07.2018 00 Trượt
12.07.2018 01 Win 01
11.07.2018 07 Win 07
10.07.2018 02 Trượt
09.07.2018 00 Win 00
08.07.2018 11 Trượt
07.07.2018 09 Win 09
06.07.2018 14 Win 14 14
05.07.2018 00 Trượt
04.07.2018 19 Win 19
03.07.2018 11 Trượt
02.07.2018 02 Win 02
01.07.2018 00 Win 00 00
30.06.2018 69 Trượt
29.06.2018 26 Win 26
28.06.2018 29 Trượt
27.06.2018 39 Win 39
26.06.2018 41 Win 41
25.06.2018 01 Trượt
24.06.2018 59 Win 59
23.06.2018 31 Win 31
22.06.2018 71 Trượt
21.06.2018 00 Win 00
20.06.2018 22 Trượt
19.06.2018 44 Win 44
18.06.2018 49 Win 49 49
17.06.2018 23 Trượt
16.06.2018 05 Win 05
15.06.2018 20 Trượt
14.06.2018 02 Win 02
13.06.2018 03 Win 03
12.06.2018 20 Trượt
11.06.2018 49 Win 49
10.06.2018 20 Trượt
09.06.2018 84 Win 84
08.06.2018 23 Win 23 23
07.06.2018 00 Trượt
06.06.2018 28 Win 28
05.06.2018 26 Trượt
04.06.2018 04 Win 04
03.06.2018 16 Win 16
02.06.2018 99 Trượt
01.06.2018 18 Win 18
31.05.2018 99 Trượt
30.05.2018 14 Win 14
29.05.2018 00 Trượt
28.05.2018 19 Win 19
27.05.2018 91 Win 91
26.05.2018 99 Trượt
25.05.2018 11 Win 11
24.05.2018 46 Win46 46
23.05.2018 77 Win 77
22.05.2018 99 Trượt
21.05.2018 32 Win 32 32
20.05.2018 04 Win 04
19.05.2018 99 Trượt
18.05.2018 84 Win 84 84
17.05.2018 99 Trượt
16.05.2018 11 Win 11
15.05.2018 14 Win 14
14.05.2018 17 Trượt
13.05.2018 45 Win 45
12.05.2018 11 Win 11
11.05.2018 12 Trượt
10.05.2018 06 Win 06 06
09.05.2018 53 Trượt
08.05.2018 06 Win 06
07.05.2018 22 Win 22
06.05.2018 98 Trượt
05.05.2018 39 Win 39
04.05.2018 09 Win 09
03.05.2018 17 Trượt
02.05.2018 16 Win 16
01.05.2018 01 Trượt
30.04.2018 27 Win 27
29.04.2018 12 Win 12
28.04.2018 11 Trượt
27.04.2018 10 Win 10
26.04.2018 19 Trượt
25.04.2018 29 Win 29
24.04.2018 61 Win 61 61
23.04.2018 55 Trượt
22.04.2018 99 Trượt
21.04.2018 16 Win 16
20.04.2018 43 Win 43
19.04.2018 24 Trượt
18.04.2018 94 Win 94
17.04.2018 64 Win 64
16.04.2018 81 Trượt
15.04.2018 02 Win 02
14.04.2018 81 Trượt
13.04.2018 07 Win 07
12.04.2018 36 Win 36

 

07.04.2018 45 Win 45
06.04.2018 11 Trượt
05.04.2018 41 Win 41
04.04.2018 10 Win 10

Bảo Trì ………………

15.03.2018 21 Trượt
13.03.2018 44 Win 44
12.03.2018 14 Win 14
11.03.2018 24 Trượt
10.03.2018 22 Win 22
09.03.2018 12 Trượt
08.03.2018 15 Win 15
07.03.2018 16 Trượt
06.03.2018 24 Win 24
05.03.2018 48 Win 48
04.03.2018 12 Trượt
03.03.2018 64 Win 64
02.03.2018 35 Win 35
01.03.2018 13 Trượt
27.02.2018 03 Win 03
26.02.2018 18 Win 18
25.02.2018 11 Trượt
24.02.2018 12 Win 12
23.02.2018 12 Trượt
22.02.2018 55 Win 55
20.02.2018 12 Win 12
NGHỈ TẾT NGHỈ TẾT NGHỈ TẾT
14.02.2018 71 Win 71


Dữ Liệu Sau Đó 1 2 3 4 5 6 7 8 9